Innovatiepartner van het onderwijs

De vraagstukken die ons bezig houden hebben te maken met hoe onderwijs verbeterd kan worden, relevanter en uitdagender, inspirerender en effectiever. Deelvragen die daaruit voortvloeien zijn:

- Wat is er nodig op scholen om niet voornamelijk bezig te zijn met het volgen van de methode?

- Hoe kan er op scholen effectief gebruik worden gemaakt van de enorme hoeveelheid kennis en informatie die er via het web beschikbaar is?

- Hoe kunnen we er voor zorgen dat docenten de beschikking hebben over de beste onderwijstoepassingen die er beschikbaar zijn?

- Als uit onderzoek blijkt dat iets goed werkt, hoe kunnen we zorgen dat die kennis niet alleen beschikbaar komt, maar ook toegepast wordt?

Technologie is er om de docent te ondersteunen: minder tijd besteden aan nakijkwerk, meer tijd voor individuele aandacht voor leerlingen, meer inzicht in de vorderingen en obstakels voor de verschillende leerlingen. Technologie kan zorgen voor directe feedback voor leerlingen, gepersonaliseerd en adaptief leren voor de leerling, overzicht en inzicht voor de docent.

De uitdaging die we elke dag weer aangaan is: hoe kunnen we er voor zorgen dat meer mensen het leuk vinden om te leren?

Technologie

Technologie is er ter ondersteuning van docent en leerling. Dat betekent systemen die web-based en responsive zijn, dus beschikbaar op alle verschillende devices en toekomstbestendig.

Iteratief ontwikkelproces, dus aan laten sluiten op de specifieke wensen van de school, docent en leerling.

Maar ook de implementatie van een online samenwerkingsomgeving of de bouw van een nieuwe schoolwebsite verzorgen wij graag voor u.

Advies

- Hoe staat de school er voor?

- Hoe zijn de randvoorwaarden, ten aanzien van infrastructuur en ICT-vaardigheid van de docenten? 

- Voor welk ‘device’ kies je als school? 

- Kies je voor een methode, ga je zelf materiaal ontwikkelen of kies je voor iets anders?

- Begin je met een pilot en rol je het later groter uit? 

- Hoe zorg je dat er maximale vrijheid is voor de verschillende docenten, maar dat je toch het overzicht houdt?

Training en implementatie

Tablets de klas binnen rijden en verwachten dat het onderwijs vanzelf beter wordt is een aanpak die gedoemd is te mislukken. Voor elke docent zijn er andere voordelen te behalen en andere belemmeringen die dat in de weg kunnen staan.

Door vanaf het begin het gesprek aan te gaan met de docenten, wordt duidelijk welke bezwaren en angsten er leven.

Een andere manier van lesgeven en leren kost tijd en moeite, dus is het belangrijk dat ook inzicht ontstaat welke voordelen hiermee behaald kunnen worden.

Ik wil dat Perceptum contact met mij opneemt